Energihus.info

  - E kurs Energiexpert

 

 

 
Kursen ger en överblick över en byggnads energibalans och övrigt studiematerial som krävs för att klara Boverkets krav för att bli energiexpert.
Kursen kan med fördel användas som ett förstudiematerial till övriga kurser inom området. Kursen består av en Diagnos med ett stort antal Multiple Choice
frågor med återkoppling. Kursmaterial i form av Pdf finns att läsa nedan som referens och fördjupning.

Kursens Innehåll

Klimatet & IPCC
Byggnaders energiförbrukning – Typvilla
En byggnads Klimatskal – Energiförluster
Energieffektivisering & besparing
Byggnadsteknik
Uppvärmningsalternativ
Värmepumpar
Solenergi

Energikalkylen
Energy In Balance

 

Film Energideklaration 
Diagnos ( Under Konstruktion )
Demo

Beställ applikationen 495:- ink moms - mail

 

Referensmaterial

En Varmare Värld  Naturvårdsverket              -  Pdf

Energieffektivisering                                               - Pdf

Värme i Villan - Husets Klimatskal                    - Pdf

Att bygga energieffektivt                                      - Pdf

Energianvändningen i Bebyggelsen               - Pdf

 

Värmepumpar                                                            -Pdf

 

 

Energikalkylen Energimyndigheten            - Länk

Energy In Balance                                               - Länk

 

 

 

 

Petter Magnusson
Energikonsult 

Kontakt

 

 

 

 

 

 

                         

 

Fördjupningsmaterial 

The Emissions Gap Report 2016                          - Pdf

Energistatistik  för småhus 2014                         - Pdf

Beräkning av byggnaders 
energiprestanda med anledning
av energideklarationerna                                        -
Pdf

Lufttäthetens inverkan på 
energiberäkningar för byggnader                       -
Pdf

 

Energiberäkningsprogram EnergyCalk        - Länk

E learning Energibalans                                        - Länk

Solceller Vattenfall                                                 - Länk

Energimyndigheten Värmepumar                - Länk

 

Energisnåla hus krav för hela EU   2020         - Länk